Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Bošnjaci

Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci

Naziv projekta:

DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE GRADIŠTE I AGLOMERACIJE BOŠNJACI

Naziv korisnika:

KOMUNALAC d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja

Ukupna vrijednost projekta:

247.213,00 EUR (1.871.400,00 HRK)