KOMUNALAC d.o.o.

VELIKI KRAJ 132, ŽUPANJA HR-32270
Radno vrijeme blagajne: 07:30 - 17:00
Radno vrijeme: 
07:00 - 15:00
Centrala:
telefon: 032/827-999

DIREKTOR

DOMAGOJ MARKOVINOVIĆ, dipl.oec.
TEL: 032/827-998
E-mail: dmarkovinovic@komunalac-zu.hr

CENTRALA - TAJNICA

Luja Lovrić   
Tel: 032/827-999, fax: 032/827-986 
e-mail: komunalac-zu@komunalac-zu.hr

SLUŽBA PRAVNIH, KADR. I OPĆIH POSLOVA

Rukovoditelj službe pravnih, kadrovskih i općih poslova Tanja Dec, dipl. iur.   
Tel: 032/827-994 e-mail: tanja@komunalac-zu.hr 

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

Rukovoditelj službe računovodstva
Mirjana Udovčić  
Tel: 032/827.996 e-mail: mirjanau@komunalac-zu.hr

KNJIGOVOĐA KOMUNALNIH USLUGA
ZDENKA MARIĆ TEL: 032/827-991

GLAVNI KNJIGOVOĐA - BILANCIST
MIRNA GALOVIĆ, pr.oec.
TEL: 032/827-987; 
E-MAIL: mirna.galovic@komunalac-zu.hr
 

MATERIJALNI I POREZNI KNJIGOVOĐA

Dragica Lovrić  
Tel: 032/827-987

TEHNIČKA SLUŽBA

Tehnički rukovoditelj

Josip Vrhovac, ing.građ.  
Tel: 032/827-997 
e-mail: vrhovac@komunalac-zu.hr

rukovoditelj vodoopskrbe i odvodnje

Ivan Kujundžić, dipl.ing.građ.  
Tel: 032/827-988 
e-mail: ivan.kujundzic@komunalac-zu.hr

VODITELJ UOPV-a

Mario Zovkić  
Tel: 032/827-988 
e-mail: mario.zovkic@komunalac-zu.hr

INFORMATIČAR NA OČITAVANJU VODOMJERA

Marijan Mihić  
Tel:032/827-989 
e-mail: marijanmihic@komunalac-zu.hr