POZIV NA TESTIRANJE

KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA NATJEČAJ ZA REFERENTA NABAVE I FAKTURIST SALDA-KONTIST

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za referenta nabave i fakturist salda-kontist, obaviti će se dana 12.11.2021. (PETAK) u vremenskom periodu
od 11:00 do 13:00 sati na adresi Veliki kraj 132, Županja.

KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA NATJEČAJ ZA REFERENTA NABAVE I FAKTURIST SALDA-KONTIST

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za referenta nabave i fakturist salda-kontist, obaviti će se dana 12.11.2021. (PETAK) u vremenskom periodu
od 11:00 do 13:00 sati na adresi Veliki kraj 132, Županja.

Obzirom da je veći broj prijavljenih kandidata, isti će biti podijeljeni u tri grupe, a svaki od kandidata će dobiti obavijest kada treba pristupiti testiranju na e-mail adresu koju je naveo u
zamolbi. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja dužni su na dan testiranja predočiti osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu članovima Komisije radi
utvrđivanja identiteta.
Ukoliko kandidat ne predoči navedene isprave neće moći pristupiti testiranju, te će se smatrati da je povukao prijavu na javni natječaj i neće se smatrati kandidatom.
U skladu s epidemiološkim mjerama svi kandidati dužni su prilikom ulaska u zgradu Komunalca d.o.o., Županja dezinficirati ruke i koristiti zaštitne maske.
Za vrijeme provjere znanja kandidati ne smiju koristiti zabilješke, mobilne uređaje, prijenosna računala i napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje.

Kategorija: