Dokumenti tvrtke

Etički kodeks 1.379 KB
Godišnje izvješče 213 KB
Kontakt članova etičkog povjerenstva 65 KB
Obrazac zahtjeva za dopunu - ispravak informacije 92 KB
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacije 82 KB
Obrazac zahtjeva za pristup informaciji 82 KB
Odluka etičkog povjerenstva 253 KB
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj - Štitar 167 KB
Odluka o pristupu informacijama  240 KB
Odluka o cijeni vodnih usluga 281 KB
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju - Županja 56 KB
Odluka o obačunu i naplati naknade za razvoj - Županja 188 KB
Odluka o obačunu i naplati naknade za razvoj - Bošnjaci 206 KB
Odluka o obačunu i naplati naknade za razvoj - Gradište 304 KB
Odluka o odvodnji otpadnih voda - Gradište  1.294 KB
Odluka o odvodnji otpadnih voda - Štitar 1.048 KB
Odluka o odvodnji otpadnih voda - Županja  968 KB
Odluka o odvodnji otpadnih voda - Bošnjaci 1.039 KB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Bošnjaci  513 KB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Gradište 491 KB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Štitar 223 KB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Županja 329 KB
Opći i tehnički uvjeti komunalca Županja 325 KB
Plan investicija za 2016 za nadzorni odbor 17.12.2015. 44 KB
Plan prihod i rashodi 2016 - 17.12.2015. za NO 58 KB
Pristup informacijama 85 KB
Propisi objavljeni na web stranicama komunalaca 52 KB
Godišnje izvješče za 2016 212 KB 
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 642 KB 
   
   
Kategorija: