EU PROJEKTI

Približava se završetak provedbe projekta

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Približava se završetak provedbe projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ kojeg provode Komunalac d.o.o. Županja, kao nositelj, i partneri Grad Županja te Općina Štitar. Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00 HRK od čega je 71,1% financirano iz Kohezijskog fonda iz operativnog programa zaštita okoliša, a ostalih 28.9% sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Županja i Općina Štitar.

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je projekt koji se sufinancira iz fondova EU – Kohezijski fond u okviru Prioritetne osi 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama – višegodišnjeg operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013.

OBILAZAK GRADILIŠTA

Na obilasku gradilišta predstavljene su trenutne aktivnosti na realizaciji projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštite okoliša „Ulaganje u budućnost“.

 

 

Konferencija za novinare, 25.10.2016.

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Na konferenciji za novinare održanoj 25.10.2016. u Županji predstavljene su trenutačne aktivnosti na izgradnji infrastrukturnog projekta “Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja” koji se sufinancira iz kohezijskog fonda EU-a.

PREZENTACIJA NA TRGU

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Zanimljivom prezentacijom u središtu grada te medijskom konferencijom u županjskoj Gradskoj vijećnici, nastavljene su aktivnosti velikog projekta pod nazivom ”Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja”. Riječ je o gotovo 77 milijuna kuna vrijednom projektu, od čega nešto više od 70% iznosa sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Komunalac d.o.o. povodom predstavljanja projekta u okviru manifestacije

KOMUNALAC D.O.O. POVODOM PREDSTAVLJANJA PROJEKTA U OKVIRU MANIFESTACIJE "LIJEPA NAŠA SAVA"

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

U okviru događanja Lijepa naša Sava, koje se održalo u Županji 20. i 21. svibnja 2016. godine, na posebnom je štandu na savskoj šetnici predstavljen projekt “Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Županja”, koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša “Ulaganje u budućnost”. I upravo savska šetnica bila je, kako je istaknuo voditelj projekta Josip Vrhovac, idealno mjesto za predstavljanje projekta građanima, gdje su na štandu Komunalca d.o.o. Županja bili izloženi promotivni materijali projekta. "U cilju poboljšanja kvalitete okoliša i zaštite zdravlja ljudi na području grada Županje i općine Štitar, projektom POBOLJŠANJE VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA utjecat će se na poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU. "naglasio je Vrhovac.

Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci

Naziv projekta:

DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE GRADIŠTE I AGLOMERACIJE BOŠNJACI

Naziv korisnika:

KOMUNALAC d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja

Ukupna vrijednost projekta:

247.213,00 EUR (1.871.400,00 HRK)

aglomeracija županja

PROJEKT „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je infrastrukturni projekt koji se sufinancira iz strukturnih i kohezijskih fondova EU, Operativnog programa „Okoliš, prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.