INVESTICIJE

Investicije koje su trenutno u tijeku:

 

 1. Izvođenje radova na proširenju i rekonstrukciji sustava javne odvodnje u Županji, izgradnja sustava javne odvodnje u Štitaru i izvedba pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav u Štitaru
 2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 3. Nadzor nad provedbom projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja
 4. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i nabava i implementacija geografsko-informacijskog sustava (GIS-a) Predmet nabave podijeljen je u tri grupe:

  Nabava vozila za čišćenje sustava odvodnje

  Nabava opreme za CCTV inspekciju sustava odvodnje s vozilom

  Nabava i implementacija GIS-a 

 5. Informiranje, jačanja vidljivosti i osnaživanje kapaciteta u provedbi projekta sufinanciranog EU sredstvima: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja.
 6. Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci.
Kategorija: