Misija i vizija društva

Misija Društva Komunalac d.o.o. Županja je sadašnjim i budućim korisnicima usluga osigurati sigurnu, kontinuiranu i kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalno očuvanje okoliša i zdravlja svih korisnika upravljajući postojećim i izgradnjom novih dijelova  sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Vizija Društva je doprinijeti podizanju i  unapređenju kvalitete življenja unapređujući kvalitetu usluga u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji na zadovoljstvo svih naših korisnika.

Cilj                                                                      
-imati zadovoljnog korisnika svih usluga,
-osigurati u svakom trenutku dovoljnu količinu  vode za ljudsku upotrebu,
-brinuti o zaštiti okoliša,
-pratit tehnološki razvitak struke, povećat učinkovitost kroz razvoj ljudskih
 potencijala


Osnovne organizacijske vrijednosti i načela Komunalca d.o.o. Županja  
Društvo nastoji održat i izgradit još više standarde u obavljanju poslova iz područja  djelatnosti koristeći znanje, iskustvo, stručnost.
Prateći zakone RH nastoji odgovorno i profesionalno pružati usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.
Savjesno i odgovorno ispunjavati sve obveze prema korisnicima usluga, poslovnim partnerima i djelatnicima Društva.


Osnovni principi u pogledu odnosa s trećom stranom 
Profesionalno i nepristrano postupanje primjenjujući stručno znanje na način da se trećoj strani omogući i pomogne u ostvarivanju svih prava iz domene društva, pazeći na načela zakonitosti i jednakosti ( Bez diskriminacije na osnovi dobi, spola, političke ili vjerske sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog stanja, spolne orijentacije ili bilo koje druge osnove ).


Izvori financiranja  
-naplata vodnih usluga (javne vodoopskrbe i javne odvodnje)
-naplata usluga izvođenja vodoopskrbnih priključaka na komunalne vodne građevine,
-naplata usluga crpljenja septičkih jama,
-namjenska sredstva za izgradnju komunalnih vodnih građevina
-sredstva EU fondova ili Hrvatskih voda za izgradnju komunalnih vodnih građevina
-sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave za izgradnju komunalnih vodnih    građevina