Kontakti

Direktor i uprava
Direktor

Domagoj Markovinović, dipl. oec.

dmarkovinovic@komunalac-zu.hr

Tajništvo i centrala


Tel.: 032/827-999; Fax: 032/827-986
komunalac-zu.hr@komunalac-zu.hr

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
RUKOVODITELJ SLUŽBE

Tanja Dec, dipl. iur.
Tel.: 032/827-994
tanja@komunalac-zu.hr

Služba računovodstva
GLAVNI KNJIGOVOĐA - BILANCIST

Mirna Galović, pr.oec.
Tel.: 032/827-987
mirna.galovic@komunalac-zu.hr

KNJIGOVOĐA KOMUNALNIH USLUGA

Zdenka Marić
Tel.: 032/827-987

MATERIJALNI I POREZNI KNJIGOVOĐA

Dragica Lovrić
Tel.: 032/827-987

Tehnička služba
TEHNIČKI RUKOVODITELJ

Josip Vrhovac, ing.građ. 
Tel.: 098/217-608
vrhovac@komunalac-zu.hr

Rukovoditelj vodoopskrbe i odvodnje

Ivan Kujundžić, dipl.ing.građ. 
Tel.: 099/3112-671
ivan.kujundzic@komunalac-zu.hr

Voditelj UOPV-a

Mario Zovkić
Tel.: 098/1686-910
mario.zovkic@komunalac-zu.hr

Informatičar na očitavanju vodomjera

Marijan Mihić
Tel.: 032/827-989
marijanmihic@komunalac-zu.hr