Voda, odvodnja, higijena i gospodarenje otpadom za virus COVID-19

 

Interni naputak

19. ožujka 2020.godine

Kontekst

Ovaj interni naputak zamjenjuje dokumente o sprječavanju i kontroli zaraza kroz sažeti prikaz naputka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) vezano za vodu, odvodnju i otpad koji nastaju pri pružanju zdravstvene skrbi u vezi s virusima, uključujući i koronaviruse. Naputak je namijenjen stručnjacima i pružateljima usluga vodoopskrbe i odvodnjekao i pružateljima zdravstvenih usluga koji žele znati više o rizicima i praksi vezano za vodu, odvodnju i higijenu (WASH praksa).

Opširnije...

ZAVRŠEN PROJEKT

„POBOLJŠANJE VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA“ 

Opširnije...

PROJEKT AGLOMERACIJA ŽUPANJA U ZAVRŠNICI PROVEDBE

AGLOMERACIJA ŽUPANJA U ZAVRŠNICI
AGLOMERACIJA ŽUPANJA U ZAVRŠNICI

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“  ušao je u posljednju fazu provedbe.

Opširnije...

PROJEKT AGLOMERACIJA ŽUPANJA ULAZI U ZAVRŠNICU U 2018. godini

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“  ulazi u posljednju fazu provedbe.

Opširnije...

Približava se završetak provedbe projekta

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Približava se završetak provedbe projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ kojeg provode Komunalac d.o.o. Županja, kao nositelj, i partneri Grad Županja te Općina Štitar. Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00 HRK od čega je 71,1% financirano iz Kohezijskog fonda iz operativnog programa zaštita okoliša, a ostalih 28.9% sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Županja i Općina Štitar.

Opširnije...

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Grad Županja i Općina Štitar zajedno čine aglomeraciju Županja te kao partneri sudjeluju u provedbi projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“.

Opširnije...

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je projekt koji se sufinancira iz fondova EU – Kohezijski fond u okviru Prioritetne osi 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama – višegodišnjeg operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013.

Opširnije...

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Poštovani korisnici sustava javne odvodnje,

Bacanje otpada poput vlažnih maramica, ulja i masti, hrane, higijenskih uložaka i prezervativa u WC školjku, umivaonik ili sudoper uzrokuje začepljenje vaših odvodnih cijevi te javnog odvodnog sustava.

Opširnije...

OBILAZAK GRADILIŠTA

Na obilasku gradilišta predstavljene su trenutne aktivnosti na realizaciji projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštite okoliša „Ulaganje u budućnost“.

 

 

Opširnije...

Konferencija za novinare, 25.10.2016.

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Na konferenciji za novinare održanoj 25.10.2016. u Županji predstavljene su trenutačne aktivnosti na izgradnji infrastrukturnog projekta “Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja” koji se sufinancira iz kohezijskog fonda EU-a.

Opširnije...

PREZENTACIJA NA TRGU

POBOLJŠANJE VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Zanimljivom prezentacijom u središtu grada te medijskom konferencijom u županjskoj Gradskoj vijećnici, nastavljene su aktivnosti velikog projekta pod nazivom ”Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja”. Riječ je o gotovo 77 milijuna kuna vrijednom projektu, od čega nešto više od 70% iznosa sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Opširnije...

OGLASI