Investicije koje su trenutno u tijeku

  1. Izvođenje radova na proširenju i rekonstrukciji sustava javne odvodnje u Županji, izgradnja sustava javne odvodnje u Štitaru i izvedba pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav u Štitaru

2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

3. Nadzor nad provedbom projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja

4. Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje i nabava i implementacija geografsko-informacijskog

sustava (GIS-a)

  Predmet nabave podijeljen je u tri grupe:

  1. Nabava vozila za čišćenje sustava odvodnje
  2. Nabava opreme za CCTV inspekciju sustava odvodnje s vozilom
  3. Nabava i implementacija GIS-a

5. Informiranje, jačanja vidljivosti i osnaživanje kapaciteta u provedbi projekta sufinanciranog EU

sredstvima: Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja.

6. Usluge izrade studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci.