Izrada studijske i projektne dokumentacije

Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci

Naziv projekta:

Općina Bošnjaci
Općina Gradište

DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE GRADIŠTE I AGLOMERACIJE BOŠNJACI

Naziv korisnika:

KOMUNALAC d.o.o., Veliki kraj 132, 32270 Županja

Ukupna vrijednost projekta:

247.213,00 EUR (1.871.400,00 HRK)


EU sufinanciranje projekta: 85% – 210.131,00 EUR (1.590.690,00 HRK)

Nacionalno sufinanciranje projekta: 15% – 37.082,00 EUR (280.170.,00 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 5/2015 – 12/2016

Cilj projekta: Izrada studijske i projektne dokumentacije u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te upravljanja otpadnim vodama aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci.

Svrha Projekta Bošnjaci i Gradište je poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na područu aglomeracija Bošnjaci i Gradište u kontekstu provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21.05.1991.) i Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 03.11.1998.). 
Komunalac d.o.o. Županja je prijavio Projekt “DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE GRADIŠTE I AGLOMERACIJE BOŠNJACI” EN.2.1.11.-0052 u sklopu Operativnog programa “Zaštite okoliša” za razdoblje 2007 – 2013 prema

ograničenom pozivu koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske. Odobrenjem prijave Komunalac d.o.o. Županja je stekao pravo korištenja sredstava Ministarstva poljoprivrede koja se dodjeljuju kao darovnica. Spomenuta sredstva su odobrena od strane Europske komisije.
Projekt obuhvaća izradu studijske dokumentacije za vodno-komunalnu infrastrukturu aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci te projektne i tehničke dokumentacije za sustav javne odvodnje aglomeracije Gradište i aglomeracije Bošnjaci, kao što su studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, procjena utjecaja na okoliš, aplikacijski paket, geodetski projekti, elaborati, idejni i glavni projekti za sustave odvodnje, idejni projekti UPOV-a,  ishođenje 4 lokacijske dozvole i 2 građevinske dozvole. 
Projektom se obuhvaća cjelokupno stanovništvo aglomeracije Gradište i Bošnjaci kao i postojeća industrija.
Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 1.898.600,00 kuna bez PDV-a  sufinancirati će se dijelom iz sredstava Europske Unije u visini do najviše1.613.810,00 kuna (85 %) i iz  Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini do 284.790,00 kuna (15 %) bez poreza na dodanu vrijednost s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka Projekta.
Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u sljedećim ukupnim iznosima bez poreza na dodanu vrijednost do najviše:

U prosincu 2014. godine Komunalc d.o.o. Županja započeo je postupak javne nabave za realizaciju ovog Projekta, koji je okončan potpisivanje ugovora dana 08.05.2015. godine sa zajednicom izvođača koju čine tvrtke:
1. IDT- inženjering d.o.o., K. P. Svačića 16, 31000 Osijek (vodeći član)
2. Provod- inženyrska společnost s.r.o., Usti nad Labem 400 01, V Podhaji 226/28, Re. Češka
3. Eurovision d.o.o. , Savska 102, 10000 Zagreb
4. Prongrad biro d.o.o. , Vrisnička 16, 10000 ZagrebTrenutno je u tijeku realizacija Ugovora, a krajnji rok završetka je 30.06.2016. godine.

 SufinancijeriUdjel sufinanciranjaIznosi sufinanciranja
1.  Općina Gradište6,3 %119.612,00
2.  Općina Štitar8,7 %165.178,00
   Ukupno15  %284.790,00