Konferencija Za Novinare, 25.10.2016.

POBOLJŠANJE VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

Na konferenciji za novinare održanoj 25.10.2016. u Županji predstavljene su trenutačne aktivnosti na izgradnji infrastrukturnog projekta “Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja” koji se sufinancira iz kohezijskog fonda EU-a.

Na tiskovnoj konferenciji Ilija Lešić, direktor društva Komunalac d.o.o. Županja, kao nositelj projekta, istaknuo je da je cilj ovog značajnog projekta smanjiti izravno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u površinske vode izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ali i povećati broj stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje. Izgrađenost kanalizacijskog sustava na području Županje je više od 90 posto, a oko 75 posto građana priključeno je na kanalizaciju. Cilj je, kazao je, tu brojku povećati na 95 posto te je pozvao građane da se priključuju na sustav javne odvodnje.

O trenutačnim građevinskim radovima koji se obavljaju na više lokacija detaljno je govorio tehnički direktor društva Komunalac d.o.o. Županja i voditelj projekta Josip Vrhovac. Istaknuo je da je zadovoljan kvalitetom izvođenja radova, ali da bi dinamika trebala biti malo bolja. Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja, između ostalog, sastoji se od izgradnje crpne stanice “Županja Centar” koja prikuplja otpadne vode središnjeg i sjevernog dijela Županje, rekonstrukcije crpne stanice “Stara Županja” koja će prikupljati otpadne vode južnih četvrti, a tu je i izgradnja novih magistralnih tlačnih cjevovoda. Nabavljeno je i vrlo vrijedno i korisno vozilo s visokotlačnim usisnim cijevima za čišćenje sustava javne odvodnje i oprema za kontrolu kanalizacije zahvaljujući kojoj se može preventivno djelovati i spriječiti moguće havarije u sustavu. Sustav odvodnje u Štitaru obuhvaća izgradnju sanitarne gravitacijske kanalizacije ukupne duljine oko 14 kilometara, izgradnju crpnih i precrpnih stanica, tlačnih cjevovoda te izvedbu pripreme za kućne priključke na vodoopskrbni sustav za 360 kućanstava.

Nakon održane tiskovne konferencije predstavnici projektnog tima prezentirali su tijek izvođenja građevinskih radova na samim lokacijama gradnje gdje su se predstavnici medija u okviru organiziranog posjeta gradilištu direktno upoznali sa samim tijekom gradnje i planiranim daljnjim radovima u okviru projekta Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja.

Kako bi se aktivnosti i ciljevi projekta što više približili krajnjim korisnicima projekt je 26.10.2016.g. predstavljen učenicima 4. razreda O.Š. Ivana Kozarca i učenicima 2. razreda O.Š. Mate Lovraka u Županji te 27.10.2016.g. i učenicima 8. razreda O.Š. Ivana Gorana Kovačića u Štitaru.