Obavijest – rezultati natječaja

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 18.03.2022. godine na internet stranici Društva za
radno mjesto Radnik na sustavu vodoopskrbe i odvodnje i pronalaženju gubitaka na sustavu
vodoopskrbe – 2 izvršitelja, na neodređeno vrijeme, zbog povećanja obima poslova, odabiru se
kandidati:

1. ILIJA ŽUPARIĆ, Dubovo 17, Županja
2. JOSIP ZOVKIĆ, Osječka 62, Županja