Obilazak gradilišta

Na obilasku gradilišta predstavljene su trenutne aktivnosti na realizaciji projekta „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštite okoliša „Ulaganje u budućnost“.

OBILAZAK GRADILIŠTA

Tehnički direktor Komunalca Županja i voditelj projekta, Josip Vrhovac, naglasio je da realizacija ulazi u završnu fazu. Naglasio je kako se ondje trenutno izvodi građenje sedam od ugovorenih devet objekata koji su sufinancirani ovim projektom, a to su: biološko aeracijski bazen (armiranje zidova i konzola, izrada oplate zidova i konzola, betonski radovi), objekt pred tretmana (armirački radovi na zidovima objekta, izrada oplate, betoniranje zidova, zidanje zidova), ulazna crpna stanica (zatrpavanje izvedenog dijela objekta, iskop trakastih temelja na preostalom dijelu objekta, izrada podložnog sloja šljunka, montaža inox cjevovoda), trafo stanica (izrada oplate i armiranje krovne ploče), dehidracija mulja (izrada podložnog betona na dijelu objekta sa nadstrešnicom, armiranje temeljne ploče) te kontrolna zgrada (izrada oplate i betoniranje trakastih temelja, izrada oplate i armiranje podne ploče).

„U sklopu projekta najvažniji su izgradnja kanalizacije u Štitaru i uređaja za preradu otpadnih voda u Županji, a cilj je ovog značajnog projekta smanjiti izravno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u površinske vode gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ali i povećati broj stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje.“,

naglasio je Ilija Lešić, direktor Komunalca, tvrtke koja je i nositelj projekta. Dodao je kako se u Štitaru očekuje priključenje svih domaćinstava na kanalizaciju, a i onih koji to još nisu učinili, na vodovodnu mrežu. „I u Županji očekujemo do početka rada uređaja da se građani, koji to još nisu učinili, priključe na odvodnju. Cilj nam je zaštititi okoliš, da Županja ostane zdrava sredina za življenje.“, naglasio je Lešić. Izgrađenost kanalizacijskog sustava na području Županje je više od 90 %, a oko 75 % građana priključeno je na kanalizaciju.

Komunalcu očekuju da se ta brojka poveća na 95 % te je direktor Ilija Lešić pozvao građane da se priključe na odvodnju, jer je to, podsjetio je, i obveza. O trenutnim građevinskim radovima koji se obavljaju na više lokacija, medijima je opširno govorio Josip Vrhovac, koji je posebno naglasio iznimnu kvalitetu izvođenja radova, ali i dodao kako bi dinamika mogla biti malo bolja.

„Projekt se sastoji od gradnje crpne stanice Županja centar koja prikuplja otpadne vode središnjeg i sjevernog dijela Županje, rekonstrukcije crpne stanice Stara Županja koja će prikupljati otpadne vode južnih četvrti, a tu je i gradnja novih magistralnih tlačnih cjevovoda. Nabavljeno je i vrlo vrijedno i korisno vozilo s visokotlačnim usisnim cijevima za čišćenje sustava javne odvodnje i oprema za kontrolu kanalizacije zahvaljujući kojoj se može preventivno djelovati i spriječiti moguće havarije u sustavu.“, naglasio je Vrhovac i dodao kako su u Komunalcu educirani djelatnici za rad na ovome vozilu te su već obavili čišćenje i snimanje kanalizacijske mreže u dva županjska naselja – Novom naselju i Virovima.

„Nabavljen je i GIS s pomoću kojega smo uveli sve podatke vezane uz naš sustav, tako da ćemo moći vidjeti jesu li ulazni podaci točni te ih eventualno korigirati te nam je time omogućeno vođenje projekta što ga kao EU jedinica i vodimo.“, naglasio je Vrhovac.

Inače, na samome gradilištu pročistača otpadnih voda i direktor Komunalca, Ilija Lešić, i voditelj projekta, Josip Vrhovac, naglasili su kako radovi koji se trenutno obavljaju predstavljaju najveće gradilište u Županji. Inače, sustav odvodnje u Štitaru obuhvaća izgradnju sanitarne gravitacijske kanalizacije ukupne dužine oko 14 kilometara, gradnju crpnih i precrpnih stanica, tlačnih cjevovoda te izvedbu pripreme za kućne priključke na vodoopskrbni sustav za 360 kućanstava. Kako je naglasio Josip Vrhovac, dosada je projekt negdje na 70 % izgrađenosti. „Ugrađeno je 11 crpnih stanica od 13, zatim će doći dovršetak izgradnje priključaka na kanalizaciju.“, pojasnio je na gradilištu Vrhovac. S obzirom na to da je riječ o projektu koji će znatno pridonijeti zaštiti okoliša i poboljšanju kvalitete života, predstavljen je i učenicima osnovnih škola Ivan Kozarac i Mato Lovrak u Županji te učenicima Osnovne škole I. G. Kovačić u Štitaru.