Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja

Grad Županja i Općina Štitar zajedno čine aglomeraciju Županja te kao partneri sudjeluju u provedbi projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“.

Komunalac d.o.o. Županja je nositelj projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ te zajedno s partnerima, između ostalog, provodi aktivnosti na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Županja te radova proširenja i rekonstrukcije sustava javne odvodnje u Županji, izgradnja sustava javne odvodnje u Štitaru i izvedba pripreme za kućne priključke na javno vodoopskrbni sustav u Štitaru.

Dosadašnje aktivnosti projekta na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Županja u potpunosti i/ili gotovo u potpunosti realizirale su objekte areacijskog bazena, zgušnjivača mulja objekta pred tretmana, ulazne crpne stanice, trafostanice, dehidracije mulja, crpne stanice visokih voda i kontrolne zgrade.

Radovi u izgradnji predstavljaju zahtjevne aktivnosti gdje svakako vrijedi pravilo „slika govori više od tisuću riječi“…