Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“

Projekt aglomeracije Županja

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je projekt koji se sufinancira iz fondova EU – Kohezijski fond u okviru Prioritetne osi 2 – Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama – višegodišnjeg operativnog programa „Zaštita okoliša“ 2007-2013.

Provedbom projekta poboljšati će se postojeći sustav odvodnje na području aglomeracije Županja (Grad Županja i Općina Štitar) kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje i priuštivo učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje.

Aglomeraciju Županja čine Grad Županja i Općina Štitar. Priključenost na sustav vodoopskrbe je prije provedbe projekta u Gradu Županja 98% dok u Općini Štitar iznosi samo 21,5%. Priključenost na sustav javne odvodnje prije provedbe projekta u Gradu Županja iznosi 69%, a u Štitaru sustav javne odvodnje nije bio izgrađen. 

Stoga je ukupni cilj projekta poboljšati kvalitetu okoliša i zaštitu zdravlja ljudi na području Županje i Štitara kroz poboljšanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU, a kako bi se navedeni cilj ostvario Projektom Županja provesti će se sljedeće:

Izgradnja UPOV-a trećeg stupnja pročišćavanja za 17.000 ES s pristupnom cestom

Poboljšanje/proširenje sustava odvodnje u Županji

Izgradnja sustava odvodnje u Štitaru

Izvedba pripreme za kućne priključke na vodoopskrbni sustav u naselju Štitar

Nabava opreme za rad i inspekciju (visokotlačno i usisno vozilo za čišćenje sustava javne odvodnje i oprema za kontrolu sustava)

Uvođenje GIS sustava

Nadzor nad radovima

Provedbom projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ planirano je do kraja 2017. godine 90% stanovnika aglomeracije Županja priključiti na sustav odvodnje i UPOV-a.

Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00HRK od čega je 71,1% financirano iz Kohezijskog fonda iz Operativnog programa zaštita okoliša, a nacionalna komponenta se dijeli nositelja: Komunalac d.o.o. Županja i partnere: Grad Županja i Općina Štitar te između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda.