Završen projekt

Završen projekt Aglomeracije

„POBOLJŠANJE VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA“ 

U maloj gradskoj vijećnici Grada Županja, 28. ožujka 2018. godine održana je završna konferencija projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“, na kojoj su predstavljeni realizirani ciljevi i rezultati projekta kojim se utjecalo na poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU.

Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00HRK od čega je 71,11 posto sufinancirao EU iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša. Preostalih 28,89% čini nacionalnu komponentu koju zajedno sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede (40%) i Hrvatske vode (40%) te manji preostali dio nacionalne komponente Grad Županja (17,65%) i Općina Štitar (2,35%). Projekt su zajedno realizirani nositelj projekta Komunalac d.o.o Županja i projektni partneri Grad Županja i Općina Štitar.

Na završnoj konferenciji je direktor društva Komunalac d.o.o. Županja istaknuo da je veliko zadovoljstvo da su tijekom projekta postignuti indikatori projekta, dakle čista voda sukladno Pravilniku ide u rijeku Savu čime je postignuta zaštita okoliša. Također je informirao da je uređaj nakon šest mjeseci probnog rada u funkciji već zadnjih devet mjeseci. Dakle, sve su analize vode dobre, kao i podaci s uređaja te je istaknuo da je svima u projektnom timu veliko zadovoljstvo jer je ovaj projekt i ostvario svoj cilj.

Tijekom provedbe projekta Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja provedene su sljedeće aktivnosti:

 1. Na području Grada Županje u cijelosti izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja za 17.000 ES s pristupnom cestom, koji je 05.2017. pušten u probni rad, testiran je suhim i mokrim probama te je započela obuka djelatnika za rukovanje i postupanja s uređajem
 2. Pored navedenog izgrađena je crpna stanica „Županja Centar“ (CS) kapaciteta 140 I/s sa pripadajućim objektima
 3. izgrađen je novi magistralni tlačni cjevovod ukupne duljine oko 2.350 metara,
 4. rekonstruirana je crpna stanica „Stara Županja“.
 5. Aktivnosti koje su u okviru projekta provedene na području Općine Štitar obuhvaćaju izgrađenu sanitarno gravitacijsku kanalizaciju ukupne duljine 14 kilometara,
 6. izvedenih 710 priključaka na kanalizacijskoj mreži,
 7. izgrađeno 13 crpnih stanica kapaciteta 3-7 I/s, izgrađeno tlačnih cjevovoda ukupne duljine 1.800 metara
 8. te izvedbu pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav za 524 kućanstava
 9. Također je u okviru projekta nabavljena oprema za rad i inspekciju što uključuje: vozilo za čišćenje sustava odvodnje, oprema za CCTV inspekciju sustava odvodnje s vozilom, nabava i uvođenje GIS-a (Softverske licence i instalacija sustava)

Također projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“ je ostvario ciljeve projekta i to:

Opći cilj – Poboljšati kvalitetu okoliša i zaštitu zdravlja ljudi na području grada Županje i općine Štitar kroz poboljšani sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU.

Kroz poboljšani postojeći sustava odvodnje na području aglomeracije Županja (Županja i Štitar) uspostavio se funkcionalni sustav odvodnje i omogućilo se troškovno učinkovito pročišćavanje otpadnih voda te povećanje broja stanovnika priključenih na sustav odvodnje.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Poboljšati prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode u aglomeraciji Županja
 2. Zaštiti resurse podzemnih voda kroz povećavanje postotka prikupljene otpadne vode u području i smanjivanjem procjeđivanja putem sanacije odvodnje
 3. Zaštiti stanovništvo i okoliš od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u otvorene vodotoke
 4. Smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode u svrhu zaštite vodnih resursa.

Rezultati projekta:

Provedbom projekta 90% stanovnika aglomeracije priključilo se na sustav odvodnje i UPOV.

Komunalac d.o.o. Županja zajedno s projektnim partnerima Gradom Županja i Općinom Štitar zahvaljuje se svih sudionicima koji su doprinijeli realizaciji ovog projekta, a posebice građanima Grada Županja i Općine Štitar na suradnji te poziva sve, koji do sada nisu, da se priključe na realizirani sustav vodno komunalne infrastrukture i time doprinesu očuvanju našeg okoliša za buduće generacije.