Komunalac d.o.o. povodom predstavljanja projekta u okviru manifestacije “Lijepa naša Sava”

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

U okviru događanja Lijepa

Pročitaj više

Izrada studijske i projektne dokumentacije

Izrada studijske i projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava

Pročitaj više

EU projekti

PROJEKTI SUFINANCIRANI OD STRANE EU:

  1. Izvođenje radova na proširenju
Pročitaj više

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ je infrastrukturni projekt

Pročitaj više