Privola

KOMUNALAC d.o.o. Veliki Kraj 132, Županja 32270, kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci zaprimljeni na web stranici www.komunalac-zu.hr ( u daljnjem tekstu: web stranica) i da će biti obrađeni i pohranjeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih KOMUNALCU d.o.o. kao korisniku putem web stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac dostupan na ovoj web stranici.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.

KOMUNALAC d.o.o. čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi rješavanja o Vašem zahtjevu/predstavci/upitu.

Vaši osobni podacî, radi daljnje obrade mogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva.

Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izrićite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom.

Vaše obrađene podatke KOMUNALAC d.o.o. čuvati će sukladno propisima očuvanju arhivske građe.

KOMUNALAC d.o.o. će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa. zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu

privolu.

Voditelj zbirke/ Vaših osobnih podataka je KOMUNALAC d.o.o. Veliki Kraj 132, Żupanja 32270 , a službenik za zaštitu podataka je Tanja Dec.

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatrażiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.

Opoziv privole možete osobno, putem pošte na gore navedenu adresu ilî e poštom na adresu:

  tanja@komunalac.zu.hr

Molimo da pažljivo pročitate ovu lzjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem web stranice potvrđujete da ste istu pročitali î razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu î korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani naćin i svrhu.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.