Politika privatnosti

Politika privatnosti

U tvrtki KOMUNALAC d. o. o. privatnost pojedinaca će se uvijek poštivati u skladu s zakonima, Općom uredbom EU i organizacijskim načelima privatnosti utvrđeni ovom politikom. Osobni podatci zaposlenika i interesnih partnera sa kojima raspolažemo ne smiju se stavití na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama bez pristanka ispîtanika. O svakoj eventualnoj pogrešci u zaštiti osobnih podataka biti će obavješteni ispitanik i AZOP, a Komunalac d.o.o. će poduzeti sve raspoložive mjere da se smanji negativni učinak po ispitanika.

Uvod

U KOMUNALAC d.o.o. svi podaci koje pribavljamo. obrađujemo, pohranjujemo ili prenosimo, a koji se odnose na pojedince (ispitanike), moraju biti primjereno zaštićeni od neovlaštenog pristupa ili zlonamjernih promjena. Kod pribavljanja, pohranjivanja, obrade ili prijenos a informacija koje se odnose na ispitanika, moramo u svakom trenutku poštívati njihove želje i prava na privatnost. Svi zaposlenici u tvrtki KOMUNALAC d.o.o. koji na bilo koji način dolaze u kontakt s podacima ispitanika upoznati su sa svim pravilima zaštite privatnosti pojedinca a imaju obvezu potpisati Izjavu o tajnosti u kojoj se obvezuju na odgovornost u slučaju njihovog doprinosa povredi podataka ispitanika

Ciljevi zaštite privatnosti

KOMUNALAC d. o. o. će:

  • koristiti metode koje omogućavaju razumijevanje rîzika privatnosti ispitanika za podataka kojì se obraduju.
  • poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka ispitanika u smislu zaštite njegove privatnosti.
  • sačuvati integritet osobnih podataka ispitanika.
  • dosljedno promjenjivati utvrđena načela privatnosti ispitanika
  • osigurati da se dosljedno provodi Kodeks ponašanja voditelja i izvršitelja obrade,
  • osiguratì da privatnost neće negativno utjecati na prihvaćanje proizvoda ili usluge od strane korisnika

Načela privatnosti

  1. Provest će se procjena učinka na privatnost za sve sustave ili procese uključene u pribavljanje, rukovanje ili pohranjivanje osobnih podataka.
  2. Zaposlenici će biti svjesni i odgovorni 2a pridržavanje zahtjeva za privatnost primjenljivih na njihovu ulogu.
  3. Osigurat će se financiranje odgovarajućih aktivnosti nadzora privatnosti u operativnim procesima i procesima upravljanja projektom.
  4. Izvještaji o statusu zaštite podataka bit će na raspolaganju   svima  u organizaciji.

5 . Rizici obrade podataka će se pratiti i poduzimat će se radnje kad promjene donose rizike koji nisu

prihvatljivi.

6. Izradit će se kriteriji za klasifikaciju i prihvatljivost rizika i prema njima će se postupati u obradi podataka ispitanika.

7. Neće se tolerirati situacije koje mogu organizaciju dovesti u kršenje zakona i propisa.

Odgovornosti

Matricom odgovornosti definiraju se odgovornosti rukovodilaca za provođenje zaštite privatnosti na svim razinama upravljanja u organizaciji.

Svi rukovoditelji iz matrice odgovornosti su odgovorni osigurati da zaposlenici koji rade pod njihovim nadzorom štite informacije u skladu sa standardima organizacije.

Službenik za zaštitu savjetuje rukovodstvo o načinu provođenja privatnosti u području njihove odgovornosti, pruža specijalističku podršku zaposlenicima organizacije i osigurava raspoloživost izvještaja o statusu privatnosti.

Svaki rukovodilac i zaposlenik ima odgovornost za privatnost kao dio obavljanja svog posla.

Primjena

Sve pojedinačne politike koje su u vezi s privatnošću njihova načela i smjernice čine sastavni dio ove politike.

Ova politika i njene odrednice, danom objavljivanja. postaje obavezom svakog zaposlenika u KOMUNALAC d.o.o.. Svako njeno nepoštivanje ili zaobilaženje smatrat će se povredom radne dužnosti