Komunalac d.o.o. povodom predstavljanja projekta u okviru manifestacije “Lijepa naša Sava”

Lijepa naša Sava

POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA

U okviru događanja Lijepa naša Sava, koje se održalo u Županji 20. i 21. svibnja 2016. godine, na posebnom je štandu na savskoj šetnici predstavljen projekt “Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja”, koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša “Ulaganje u budućnost”. I upravo savska šetnica bila je, kako je istaknuo voditelj projekta Josip Vrhovac, idealno mjesto za predstavljanje projekta građanima, gdje su na štandu Komunalca d.o.o. Županja bili izloženi promotivni materijali projekta. “U cilju poboljšanja kvalitete okoliša i zaštite zdravlja ljudi na području grada Županje i općine Štitar, projektom POBOLJŠANJE VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ŽUPANJA utjecat će se na poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU. “naglasio je Vrhovac.

Za projekt Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Županja, koji je u provedbi od lipnja 2014. do studenog 2017. godine, dodijeljeno je 54.752.929,00 HRK iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša „Ulaganje u budućnost“, što predstavlja 71,11% od ukupne vrijednosti projekta od 76.997.152,00 HRK bez PDV-a. Preostalih 28,89% zajedno sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede s 40,00%, Hrvatske vode d.d. s 40,00%, Grad Županja s 17,65% i Općina Štitar s 2,35%.

Projekt okuplja 3 partnera: Komunalac d.o.o. Županja, kao nositelj te Grad Županja i Općina Štitar, kao partneri, saznali smo od Josipa Vrhovca, voditelja projekta koji je dodao da je cilj projekta poboljšati kvalitetu okoliša i zaštitu zdravlja ljudi na području grada Županje i općine Štitar kroz poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU.

Kroz poboljšanje postojećeg sustava odvodnje na području aglomeracije Županja (Županja i Štitar) uspostavit će se funkcionalni sustav odvodnje i omogućiti troškovno učinkovito pročišćavanje otpadnih voda te povećanje broja stanovnika priključenih na sustav odvodnje.

Specifični ciljevi projekta:

·         Poboljšati prikupljanje i pročišćavanje otpadne vode u aglomeraciji  Županja

·         Zaštiti resurse podzemnih voda kroz povećavanje postotka prikupljene otpadne vode u području i smanjivanjem procjeđivanja putem sanacije odvodnje

·         Zaštiti stanovništvo i okoliš od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u otvorene vodotoke

·         Smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode u svrhu zaštite vodnih resursa.

Rezultati projekta:

Provedbom projekta 90% stanovnika aglomeracije planira se priključiti na sustav odvodnje i UPOV.