O nama

Komunalac d.o.o. – upravna zgrada

DRUŠTVO

Komunalac d.o.o., Županja je trgovačko društvo kojr obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Županje, te općina Bošnjaci, Gradište i Štitar.

Osnovan je 10. listopada 1971. godine Odlukom Savjeta Mjesnih zajednica, registriran u Trgovačkom sudu u Osijeku.

Osnivač društva je Grad Županja, J. J. Strossmayera 1, Županja

Sjedište društva: Veliki Kraj 132, Županja

MBS: 030030254

MB:3315258

OIB: 97005498931

Šifra djelatnosti: 3600  Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Temeljni kapital društva: 12.253.300,00 kn i se sastoji se od jednoga poslovnog udjela Grada Županje.

Temeljni akt društva je Društveni ugovor.

Organi društva: Uprava, Skupština i Nadzorni odbor

Uprava Društva:

Domagoj Markovinović, direktor

Skupština:

Damir Juzbašić, predsjednik Skupštine

Članovi Nadzornog odbora su:

  1. Željko Kuprešak,  predsjednik
  2. Hrvoje Tomić, zamjenik predsjednika
  3. Marko Adžamić, član
  4. Dario Frančešević, član
  5. Mato Vidaković, član-predstavnik radnika