Zaštita osobnih podataka

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

KOMUNALAC d.o.o. sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i zaposlenicima opredijeljeni su da provode obvezu zaštite osobnih podataka ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/’679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

KOMUNALAC d.o.o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za ispitanike stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podataka za sve njih te implementirati sustav koji će to omogućiti.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispilanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj zbirci. Takođe i može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnog podataka.

Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna obveza voditeIja i izvršitelja obrade te osoba koje su na bilo koji naćin u kontaktu sa podacima.

Prikupljeni podaci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajuči oiganizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu sa njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštičeni od gubitka. uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipuJacije i nedozvoljenog pristupa. kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni podaci neće se prenositi trečim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenje ispitanika.

Sve što ispitanik smatra ne primjerenim u obradi osobnih podataka treba obavijestiti službenika za zašititu podataka pa će se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Prikupljanje i obrada podataka od maloljetnika, mlađih od 16 godina, dopušteno je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

Ova izjava o politici zaštite osobnih podataka ispitanika javno će se obznaniti, a obvezuje sve zaposlenike da je se pridržavaju i provode u praksi. Svako njeno kršenje tretirat će se kao teža povreda radne dužnosti.

Županja, 29.04.2019.

Politika-privatnosti.pdf
Politika-zastite-osobnih-podataka-1.pdf
Privola.pdf
Politika-privatnosti.pdf
Politika-zastite-osobnih-podataka-1.pdf
Privola.pdf
NameCreated DateTypeSize