Projekt „Aglomeracija Županja“ u završnici provedbe

Završnica projekta

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“  ušao je u posljednju fazu provedbe.

Nositelj projekta je Komunalac d.o.o. Županja, a partneri Grad Županja i Općina Štitar te Hrvatske vode d.d. i Ministarstvo poljoprivrede. Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00HRK od čega je 71,11 posto sufinancirao EU iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša. Preostalih 18,89% zajedno sufinanciraju Ministarstvo poljoprivredne i Hrvatske vode po 40 posto te Grad Županja i Općina Štitar.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su ministar poljoprivrede, glavni direktor Hrvatskih voda d.d. i direktor društva Komunalac d.o.o. Županja dana 28.10.2014. godine s čime je i započela provedbe projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“.

U proteklom razdoblju realizirane su sve predviđene projektne aktivnosti koje su rezultirale s ostvarenje sljedećih ugovorenih indikatora projekta:

POKAZATELJIPRIJE PROVEDBE PROJEKTAPOSLIJE PROVEDBE PROJEKTA
Izgradnja/rekonstrukcija kanalizacijske mreže014km
Procijenjeni kapacitete UPOV-a017.000 ES
Broj stanovnika priključenih na novu/rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu01894
Stanovnici priključeni na UPOV/ treći stupanj0%90%
Stanovnici s mogućnošću priključenja na sustav odvodnje13%>95%
Tabelarni prikaz

Dostizanjem navedenih indikatora projekta ostvarena je i svrha projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“ i to zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnih voda na području aglomeracije Županja (Grad Županja i Općina Štitar) što je rezultiralo funkcionalnim sustavom odvodnje i ostvarivanjem mogućnosti za priuštivo učinkovito pročišćavanje otpadnih voda te povećanje broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje.

Također projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“ je ostvario i ciljevi projekta i to:

  1. Smanjiti izravno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u površinske vode izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  2. Povećati broj stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i kanalizacijsku mrežu
  3. Povećati broj stanovnika priključenih na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda