Projekt „Aglomeracija Županja“ ulazi u završnicu u 2018. godini

U završnoj fazi

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“  ulazi u posljednju fazu provedbe.

Nositelj projekta je Komunalac d.o.o. Županja, a partneri Grad Županja i Općina Štitar te Hrvatske vode d.d. i Ministarstvo poljoprivrede. Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00HRK od čega je 71,11 posto sufinancirao EU iz Kohezijskog fonda Operativni program zaštita okoliša. Preostalih 28,89% zajedno sufinanciraju Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatske vode,  te Grad Županja i Općina Štitar.

Provedba projekta u 2017. godini ostvarila je zacrtane ciljeve i planirane aktivnosti te se uskoro očekuje i dobivanje uporabne dozvole za sagrađene objekte, uključujući i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Bitno je istaknuti da je tijekom 2017. godine uređaj za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja pušten u probni rad te postiže izvrsne rezultate i očekivane parametre. Navedeno potvrđuje važnost i opravdanost provedbe projekta prvenstveno za građane s područja Aglomeracije Županja u području dugoročne zaštite okoliša. Naime, već nekoliko mjeseci u Savu ide čista vode koja je rezultat pročišćavanja otpadnih voda u pročistaču.

Pored navedenog pročistača, od provedenih brojnih projektnih aktivnosti ističemo izgrađenu pristupnu cestu za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, crpnu stanicu Županja Centar (CS) kapaciteta 140l/s s pripadajućim objektima, novi magistralni tlačni cjevovod ukupne duljine oko 2350 metara te je rekonstruirana crpna stanica Stara Županja.

Aktivnosti koje su u okviru projekta provedene na području Općine Štitar obuhvaćaju izgrađenu sanitarno-gravitacijsku kanalizaciju dužine 14 kilometara i izvedenih 710 priključaka na kanalizacijskoj mreži. Izgrađeno je 13 crpnih stanica kapaciteta 3-7 l/s, tlačnih cjevovoda dužine 1800 metara te obavljena izvedba pripreme za kućne priključke na javni vodoopskrbni sustav za 524 kućanstava. U okviru projekta nabavljena je oprema za rad i inspekciju, što uključuje: vozilo za čišćenje sustava odvodnje, oprema za CCTV inspekciju, sustava odvodnje s vozilom, nabava i uvođenje GIS-a.

Upravljanje projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“  i administraciju provodi projektni tim kojeg čine pet djelatnika društva Komunalac d.o.o. na čelu s voditeljem projekta g. Josip Vrhovac. Navedeno je također dodana vrijednost provedbe ovog projekta budući da su tijekom provedbe unaprijeđeni kapaciteti nositelja – Komunalac d.o.o. Županja za daljnje povlačenje EU sredstava i provedbu EU projekata. Korištenje i izgradnja vlastitih kapaciteta za provedbu projekta je pozitivan primjer realizacije projekata iz Kohezijskog fonda za vodno-komunalnu infrastrukturu.

U 2018. godini očekuje se završetak provedbe projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Županja“ i ostvarenje ciljeva projekta – poboljšati kvalitetu okoliša i zaštitu zdravlja ludi kroz poboljšani sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu s propisima RH i EU; te uspostavljanjem funkcionalnog sustava odvodnje omogućiti troškovno učinkovito pročišćavanje otpadnih voda i povećanje broja stanovnika priključenih na sustav odvodnje.