Tvrtka

O nama

Komunalac d.o.o. Županja je komunalna tvrtka upisana u Trgovačkom sudu Osijek pod brojem Tt-95/4521-4, kao tvrtka koja se bavi komunalnom djelatnošću  i to od općeg interesa građana u gradu Županja, te općinama Bošnjaci, Gradište i Štitar gdje upravlja sa vodovodnom mrežom i odvozom kućnog otpada.
Poduzeće je osnovano 10. listopada 1971. godine Odlukom Savjeta Mjesnih zajednica, a na  temelju izjave osnivača upisano u Trgovački sud u Osijeku, 18.srpnja 1996. godine kao Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Osnivač društva je Grad Županja, J. J. Strossmayera 1, Županja, matični broj društva je 03315258, OIB je 97005498931, a šifra djelatnosti je 3811 prema NKD 2007. Sjedište društva je u Županji, ulica Veliki Kraj 132.
Temeljni kapital društva je 16.553.300,00 kn koji se sastoji od jednoga poslovnog udjela Grada Županje i to temeljem Odluke upravnog vijeća hrvatskih voda od dana 03.05.2012. godine i temeljem ugovora o prijenosu poslovnog udjela zaključenog između hrvatskih voda i grada županje od dana 20.06.2012. godine, kojim su hrvatske vode svoj poslovni udio u Komunalcu d.o.o. Županja u iznosu od 467.800,00 kn prenijele na Grad Županju.
Temeljni akt društva je Društveni ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. Županja, a organi društva su: Skupština društva i Nadzorni odbor kojeg čini pet članova.