završen projekt

Poboljšanje vodnokomunalne infrast​rukture aglomeracije Županja

Provedbom projekta 90% stanovnika aglomeracije priključilo se na sustav odvodnje i UPOV.

PROČITAJ VIŠE

Objave

naše usluge

Javna vodoopskrba

Javna odvodnja

Završetak provedbe projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ kojeg provode Komunalac d.o.o. Županja, kao nositelj, i partneri Grad Županja te Općina Štitar. Ukupna vrijednost projekta je 76.997.152,00 HRK od čega je 71,1% financirano iz Kohezijskog fonda iz operativnog programa zaštita okoliša, a ostalih 28.9% sufinanciraju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Županja i Općina Štitar.

zajedno za bolju zajednicu

U suradnji s partnerima

U suradnji s našim partnerima stvaramo preduvjete za kvalitetniji život u zajednici